Районна газета

НАШЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, НАША ЇЖА, НАШЕ ЗДОРОВ’Я

22 травня 2019 року відзначається Міжнародний день біорізноманіття

У 1992 році на Саміті Землі у Ріо-де- Жанейро була відкрита для підписання та набула чинності Конвенція про біорізноманіття, яку Україна підписала також у цьому році. На сьогодні цей документ ратифікувала більшість країн світу та Європейський Союз. У нашій Державі прийнята та реалізується загальнодержавна програма збереження біорізноманіття. 

Концепція про біорізноманіття – міжнародна угода щодо збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів та рівного розподілу винагород від використання генетичних ресурсів з метою збереження здоров’я населення Землі. Проблеми, на яких зосереджується Конвенція, сьогодні надзвичайно актуальні, адже за повідомленням Міністерства екології та природних ресурсів України за останні 100 років більше, ніж 90 % сортів рослин зникли з полів фермерів. Породи багатьох домашніх тварин втрачено, на території 17 головних у світі рибальських угідь здійснюється рибальство на межі старих лімітів. Різноманіття місцевих систем виробництва продуктів харчування знаходиться під загрозою, у тому числі тих, що пов’язані з корінними, традиційними та місцевими знаннями.
Існує значна частина проблем, які потребують уваги з метою зменшення рівня захворюваності населення. За рахунок порушення норм внесення агрохімікатів та мінеральних добрив при вирощуванні рослинницької продукції цих речовин реєструються при лабораторних дослідженнях не тільки у харчових продуктах, але і у питній воді громадських шахтних колодязів. За даними ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі – Центр) кожний третій колодязь має бактеріологічне забруднення, кожний другий забруднений нітратами. За рахунок порушень розмірів санітарно – захисних зон джерел централізованого водопостачання, незадовільного утримання водогінних мереж, недостатнього відомчого лабораторного контролю за останні п’ять років простежується тенденція до погіршення бактеріологічної якості питної води із джерел цієї категорії з 4,2% майже до 8 % (при безпечній величині для здоров’я людей не більше 5%).
Велика увага Центром приділяється якості харчових продуктів, із досліджених на бактеріологічні та санітарно – хімічні показники в 2018 році 13 тис. проб питома вага незадовільних склала близько 2 та 1 % відповідно (до речі, санітарним законодавством у їжі нормується вміст близько 130 токсикантів).
В більшості населених пунктів, через які протікають малі та великі річки, на законодавчому рівні не визначені водоохоронні зони, здебільшого вони розорані і використовуються не за призначенням. Не вирішуються питання розробки схем збору та утилізації твердих побутових відходів.
За повідомлення лабораторії Сумського обласного центру гідрометеорології за останній п’ятирічний період спостерігається збільшення середнього рівня забруднення атмосферного повітря м. Суми по діоксину сірки, діоксину азоту, аміаку, формальдегіду, а також вміст солей важких металів – марганцю, нікелю, кадмію, свинцю (щорічно досліджується близько 12,5 тис. проб).
Добре відомо, що стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів безпосередньо впливає на стан здоров’я людини.
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!