Районна газета

«ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, АБО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ»

Звертаємо увагу служб управління персоналом на те, що частиною другою статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) встановлено відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, зокрема, за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані, а саме, накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Провідний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації Катерина СЛІПЧЕНКО проінформувала учасників апаратної наради щодо подання декларацій особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”   ( далі – Закон)  особи, зазначені у пункті 1, підпунктах  „а” і „в” пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

ПРО ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб встановлено відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про запобігання корупції” (Закон № 1700-VII) (далі – Закон)

Встановлення зазначеного обмеження зумовлено усвідомленням того, що в суспільстві не повинно бути жодних сумнівів у порядності (доброчесності) особи, уповноваженої на виконання функції держави. У процесі прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності цієї особи мають бути виключеними будь які приватні інтереси, зокрема непотизм, тобто сприяння близьким особам.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним  доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів ( 96050 грн у 2019 році), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 01.01.2019 р.  прожитковий мінімум дорівнює 1921 грн.), зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство