Районна газета

ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Про проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у 2019 році доповіла начальник відділу з управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації Алла ПОЖАР на навчанні, яке відбулось в районній державній адміністрації під головуванням керівника апарату райдержадміністрації Миколи РЕШІТЬКА

Вона зазначила, що на виконання статті 44 Закону України «Про державну службу» у жовтні – грудні цього року  проводиться щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання до 1 жовтня 2019 року.

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами).

Відділом з управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації підготовлені наказ керівника апарату райдержадміністрації від 01.10.2019 № 47-К та розпорядження голови райдержадміністрації від 01.10.2019 № 53-К про проведення оцінювання, із затвердженими графіками оцінювання результатів службової діяльності та списками державних службовців райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», оцінювання яких проводиться у 2019 році.

Оцінювання проводиться з метою визначення якості виконання державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», завдань, а також для прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні таких державних службовців.

Начальник відділу з управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації Алла ПОЖАР підкреслила, що на сьогодні усі державні службовці, які підлягають оцінюванню, забезпечені формами результату та  висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В» (додатки 5, 8 до Типового порядку) в електронній формі.

Учасники наради жваво обговорили дане питання. Керівник апарату райдержадміністрації Микола РЕШІТЬКО підвів підсумки навчання та рекомендував державним службовцям всіх структурних підрозділів райдержадміністрації, провести роботу по щорічному оцінюванню якісно та вчасно, а відділу з управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити надання консультативної допомоги учасникам оцінювання у період його проведення.