Районна газета

ДЛЯ ВСІХ ПРАВА ПОВИННІ БУТИ РІВНИМИ, А ОБОВ’ЯЗКИ ВЗАЄМНИМИ

Дитинство – найважливіший і неповторний період у становленні особистості

Будь-яка людина, починаючи з самих юних років, стикається з ситуаціями, коли необхідно знати свої права. З метою формування правового світогляду підлітків працівники центральної районної бібліотеки ім. Леоніда Новиченка запросили учнів місцевої школи на годину спілкування з елементами тренінгу «Для всіх права повинні бути рівними, а обов’язки взаємними».

В дружній атмосфері, розпочавши з вправи «Знайомство», учні пройшли вже відомий матеріал про права і обов’язки дітей, обговорили значущість таких важливих документів, як Декларація прав дитини та Конвенція ООН про права дитини, які закони захищають і охороняють дітей у нашій країні. Виконали ряд тренінгових вправ – мозковий штурм «Мої права», «Нитка життя», «Ливарпамен», роботу в групах «Порушення прав дитини». За допомогою теоретичного і практичного матеріалу тренінгу, який мав на меті закріпити знання в правовій сфері, учні краще пізнали себе, усвідомили глибинний зміст і суть прав дітей, навчитись аналізувати, регулювати свою поведінку, ознайомитися з правилами та механізмом захисту прав людини, навчилися діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права.