МОН НАДАЛО РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМ ЇЇ ЗДОБУТТЯ

Днями Міністерство освіти і науки України, ураховуючи численні звернення від органів управління у сфері освіти, педагогічних працівників, батьків або інших законних представників здобувачів освіти, громадських організацій, надало роз’яснення та рекомендації закладам загальної середньої освіти щодо організації різних форм здобуття освіти

У рекомендаціях висвітлені найбільш важливі питання з організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, зокрема інституційної (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальної (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

У МОН зазначають, що «інклюзивна форма» здобуття освіти законодавством не передбачена. Для осіб з особливими освітніми потребами організовується інклюзивне навчання за денною або вечірньою формами здобуття освіти.

Заклади освіти можуть організовувати здобуття освіти за будь-якими формами, визначеними законодавством, за наявності необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо).

«Одним із способів залучення та використання додаткових ресурсів є організація мережевої форми здобуття освіти. Крім того, для організації будь-якої форми здобуття освіти можуть застосовуватися дистанційні технології», - повідомляють у Міносвіти.

За матеріалами офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України