Районна газета

НЕДРИГАЙЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНІФОРМУЄ

Виплати застрахованим особам та медичним працівникам у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання на COVID-19.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

 

У разі захворювання застрахованої особи на COVID-19 (причина непрацездатності «захворювання загальне-1») на час лікування надається допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Медичним працівникам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

У випадку захворювання медичного працівника на COVID-19, якщо захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків на час лікування діє норма про допомогу по тимчасовій непрацездатності, що пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Допомога призначається та виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок.

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється:

- за перші 5 днів - за рахунок коштів страхувальника,

- з 6-го дня - за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Підставою для усіх оплат втрати працездатності пов’язаних з виконанням професійних обов’язків є виданий в установленому порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють фінансування страхувальника для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності згідно наданої ним за встановленим зразком заяви-розрахунку, що містить інформацію про нараховані медичним працівникам суми матеріального забезпечення.

2. У випадку інвалідності або смерті медичного працівникавнаслідок захворювання на COVID-19 Фонд соціального страхування проводить виплати

За Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

На виконання норм цього Закону постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 затверджено Порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів (далі – Порядок)

Порядком передбачено:

У разі встановлення медичному працівникові групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, виплата проводиться разово у таких розмірах:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю І групи; у 2020 році – 840 800 грн.

350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю ІІ групи; у 2020 році – 735 700 грн.

300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю ІІІ групи; у 2020 році 630 600 грн.

У разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника (далі — особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. – 1 576 500 грн. у 2020 році. Члени сім’ї та батьки померлого працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

Страхові виплати відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Порядку здійснюються протягом одного місяця з дня виникнення права на такі виплати.

 3. Виплати медичним працівникам за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (За рахунок єдиного соціального внеску).

У разі настання страхового випадку, пов’язаного з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, Фонд соціального страхування України здійснює наступні виплати:

- у випадку встановлення потерпілому медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) відсотка втрати професійної працездатності одноразову страхову виплату, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на виплату та проводить щомісячну страхову виплату на період встановлений МСЕК щомісячної страхової виплати, розмір якої встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я;

- у випадку смерті потерпілого, Фонд виплачує одноразову допомогу його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату (до 01.07.2020 року - 210200,0 грн), та одноразову допомогу кожній особі, яка перебувала на утриманні померлого або мала на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату (до 01.07.2020 року 42 040,0 гривень). Крім цього, членам сім’ї померлого потерпілого та непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого Фонд проводить щомісячні страхові виплати, які розраховуються виходячи із середнього заробітку потерпілого.

Строки проведення виплат:

- одноразова допомога сім'ї та особам, які мають на це право, виплачується у місячний строк з дня смерті потерпілого за наявності всіх необхідних документів, але не пізніше 30 календарних днів після прийняття управлінням (відділенням) Фонду постанови про призначення страхової виплати;

- щомісячна страхова виплата виплачується щомісяця з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена (а також при призначенні щомісячної страхової виплати за рішенням суду, яке набрало законної сили), але не пізніше 30 календарних днів після прийняття управлінням (відділенням) Фонду постанови про призначення страхових виплат.

 4. Оплата листків непрацездатності на період самоізоляції.

Кожна застрахована особа в разі контакту з хворим на коронавірусну хворобу має право отримати листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 з метою упередити ризики поширення пандемії. Втрачений за час самоізоляції під медичним наглядом заробіток компенсує Фонд соціального страхування України. Рішення про направлення на самоізоляцію під меднаглядом з видачею листка непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» приймає лікар за наявності підстав. Терміни тривалості самоізоляції чітко визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Так, цією постановою затверджено Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, яким передбачено, що строк самоізоляції становить 14 днів. Пунктом 3 цього Порядку також окреслено чітке коло осіб, які потребують самоізоляції.

Сума виплат від Фонду за час ізоляції складе 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, і 100% середнього доходу – для медичних працівників.

Для отримання фінансування від Фонду соціального страхування України допомог за лікарняними листками, виданими у зв’язку з ізоляцією від COVID-19, страхувальники (роботодавці) мають формувати окремі заяви-розрахунки, до яких не включаються лікарняні з інших причин непрацездатності.

 

5. Яке визначення відповідно до законодавства має гостре професійне захворювання (отруєння) та нещасний випадок?

Згідно Порядку розслідувань та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (далі Порядок № 337), ці терміни мають слідуюче визначення:

нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання (отруєння) та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного та рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо;

гостре професійне захворювання (отруєння) — захворювання (або смерть), що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання).

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 394 гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, була віднесена до переліку професійних захворювань. Станом на 06.08. 2020 до Недригайлівського відділення УВД ФССУ у Сумській області від КНП «Недригайлівська ЦРЛ» надійшло 23 повідомлення про нещасний випадок / гостре професійне захворювання (отруєння) стосовно працівників КНП «Недригайлівська ЦРЛ».

 

6. Участь представників Фонду соціального страхування України в розслідуванні нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь)?

Відповідно до Порядок № 337 представники робочого органу Фонду входять до складу комісій (утворених наказом роботодавця), або спеціальної комісії (утвореної територіальним органом Держпраці) та відповідно приймають участь у розслідуванні (спеціальному розслідуванні) нещасних випадків, та/або гострих професійних захворювань (отруєнь).

У разі прийняття комісією з розслідування нещасного випадку, та/або гострого професійного захворювання (отруєння) рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаним з виробництвом по даному випадку складається акт за формою Н-1/П відповідно до якого та ряду інших документів потерпілий має право на страхові виплати за рахунок Фонду соціального страхування України, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

7. Державна фінансова допомога для забезпечення Фондом соціального страхування України виплат у період дії карантину.

У зв’язку із зменшенням надходжень єдиного соціального внеску – зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії існували затримки у фінансуванні.

Кабінет Міністрів України виділив 2 278,8 млн гривень фінансової допомоги із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для забезпечення Фондом соціального страхування України виплат у період карантину та протягом 30 днів з моменту його відміни. Відповідну постанову Уряд затвердив 20 травня 2020 року.

Зокрема, для надання Фонду допомоги виділено:

● 1 807,7 млн гривень – на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення;

● 471,1 млн гривень – на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомог по вагітності та пологах) в частині надання допомоги на період перебування у закладах охорони здоров’я і на самоізоляції під меднаглядом, а також для виплати одноразових допомог членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Ці кошти отримані Фондом і направлені саме на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, допомог по вагітності та пологам.

Завдяки Кабінету Міністрів України Фонд соціального страхування України погасив заборгованість за лікарняними і декретними в повному обсязі

Станом на 06.08.2020 ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами – розрахунками, поданими роботодавцями 30.07.2020 (100%).

Кожна застрахована особа, кожен офіційно працевлаштований на сьогодні є захищеним від ризику залишитись без доходу в разі хвороби, має можливість піклуватись про хвору дитину, не хвилюватись, що втратить зарплату, може бути впевненим, що отримає все необхідне лікування в разі нещасного випадку тощо. Це важлива впевненість, що ти отримаєш допомогу у випадку потреби, і Фонд її ефективно реалізує.

Людмила Гончаренко – начальник Недригайлівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області