Районна газета

Історія району

Перші жителі на території району з‘явились ще в ІV тисячолітті до нашої ери. Виявлено поселення доби неоліту поблизу села Іванівка. Ще й до цього часу зберігаються кургани біля цього села – пам‘ятники минулого. У VІІ-Х століттях на території нашого краю проживало одне із племен східних слов‘ян – сіверяни. Про це свідчить городище, яке знаходиться поблизу села Капустинці. У період феодальної роздробленості Київської Русі у 1054 році виділяється Переяславське князівство, в яке ввійшов і наш край.

Першою відомою датою в історії Липової Долини став 1647 рік. У цьому році французький посол Гільом-Левассер де Боплан, відвідавши Україну, поділився своїми враженнями від подорожі в книзі „Опис України”. Вміщена в праці карта свідчить про існування у верхів‘ї річки Хорол такого поселення, як Липова Долина.

Спершу село входило до володінь князів Вишневецьких, чиї предки походили з роду Рюриковичів. Їм належало майже 134822 господарства, в тому числі і липоводолинські.

Були на Липоводолинщині визвольні походи Богдана Хмельницького та Івана Виговського. Проходило через село і військо Івана Мазепи. Знали жителі козаччину і кріпаччину, війни і мирну хліборобську працю.

В 1764 році Катерина ІІ подарувала Липову Долину гетьману України Кирилові Розумовському. В 1802 році село стало волосним центром спочатку Глинського, а через рік – Гадяцького повіту. Але вже в 1863 році Липова Долина відноситься до Русанівської волості. Під кінець 19 століття переважна більшість землі в окрузі Липової Долини належала поміщикам Туманським (5,5 тисяч десятин). Дворянський рід Туманських походить від Василя Івановича Туманського (1723-1809) – генерального судді Малоросії.

ХІХ століття ознаменувалося деяким поштовхом у розвитку культури в селі. Так, в 1840 році в Липовій Долині відкрили парафіяльну школу. В 1877 відкривається міністерське однокласне сільське народне училище. В 1900 році працювало вже дві школи – церковно-приходська і міністерства освіти. У 1904 році училище стало дворічним, але грамотних у селі було мало. В цей час відкрили в селі фельдшерський пункт, який обслуговував населення всієї волості.

В січні 1918 року в Липовій Долині було встановлено радянську владу, наприкінці 1921 року створену сільську раду.

З 1961 року Липова Долина – селище міського типу.