Районна газета

ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

На засіданні колегії районної державної адміністрації тимчасово виконуюча обов’язки начальника фінансового відділу районної державної адміністрації Валентина НАУМЕНКО повідомила, що до місцевих бюджетів району за 1 півріччя 2020 року від платників податків до загального фонду надійшло 2414,9 тис. гривень власних доходів, що складає 37,0 % до затверджених на рік, та 103,5 % до затверджених показників на січень - червень місяць

Крім цього за січень - червень місяць 2020 року надійшли з державного бюджету до загального фонду базова дотація в сумі 307,8 тис. гривень,  додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти в сумі 376,8 тис. гривень, що становить 100 % до планових показників на січень - червень місяць, освітня субвенція з державного бюджету в сумі 2221,0 тис. гривень, що становить 100 % до плану на січень - червень, медична субвенція в сумі 290,9 тис. гривень, що становить 100,0 % до планових показників на січень - червень  місяць, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти, за рахунок коштів освітньої субвенції 731,9 тис. гривень,  що становить 100,0 % до планових показників на січень - червень  місяць, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 47,1 тис. гривень, що становить 100,0 % до планових показників на січень - червень  місяць, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в сумі 16,6 тис. гривень,  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я в сумі 3062,3 тис. гривень, що становить 98,7 % до планових показників на січень - червень  місяць,  інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 2058,4 тис. гривень, що становить 81,8 % до планових показників на січень - червень  місяць, субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 998,0 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 107,4 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу у власних доходах займають такі види доходів:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 1288,1  тис. гривень, або 53,3 % в загальній сумі надходжень;
  • плати за землю надійшло 611 тис. гривень, або 25,3 % в загальній сумі надходжень;
  • акцизного податку надійшло в сумі 3,1 тис. гривень, або 0,1 %;
  • єдиного податку надійшло в сумі 47,7  тис. гривень, або 2,0 %.
  • єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло  385,3  тис. гривень, або 16,0 %.

Решта податків складає 3,3 % в загальній сумі надходжень.

По Колядинецькій сільській раді виконання плану власних  доходів становить 111,6 % до запланованих на січень - червень місяць, по Саївській сільській раді 100,5 %.

За січень - червень місяць 2020 року до сільських  бюджетів надійшло 1052,7  тис. гривень, що складає 41,7 % до затверджених показників на 2020 рік, та 107,6 % до затверджених показників на січень - червень місяць.

До районного бюджету надійшло 1362,2  тис. гривень, що складає 34,1 % до затверджених показників на рік та 100,5 % до затверджених показників на січень - червень місяць.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету району надійшло на 95,4 тис. гривень більше власних доходів, що становить 104,1 % в т. ч: податку та збору на доходи фізичних осіб більше на 102,9 тис. гривень, або на 8,7%,  плати за землю більше на 85,9 тис. гривень, або 16,4%, єдиного податку з сільськогосподарських виробників більше на  165,4 тис. гривень, або на 75,2 %.

Видаткова  частина бюджету району по загальному фонду виконана на 49,5% до призначень на рік з урахуванням внесених до розпису змін. За  перше півріччя 2020 року проведено видатків у сумі 15167,0 тис. гривень,  затверджено по бюджету на рік 30630,4 тис. гривень.

В розрізі галузей бюджетної сфери переважна частина цих коштів була спрямована на фінансування освіти – 3643,6 тис. гривень при планових призначеннях 7561,4 тис. гривень,  питома вага видатків на освіту становить 24,0 %, з них: по наданню загальної середньої освіти закладами середньої освіти  видатки складають 3204,4 тис. гривень при річних планових призначеннях 6600,6 тис. гривень, по методичному забезпеченню діяльності закладів освіти при річних планових призначеннях 338,5 тис. гривень використано кошти в сумі 145,0 тис. гривень, по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти  видатки становлять 294,2 тис. гривень при річних планових призначеннях  622,3 тис. гривень.

На охорону здоров’я використано 6277,4 тис. гривень при річних призначеннях в сумі 11697,9 тис. гривень, питома вага видатків на охорону становить 41,4 % .

По багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі  населенню  видатки становлять 5465,1 тис. гривень, по первинній медичній допомозі населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги видатки становлять  667,4 тис. гривень, по забезпеченню централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 136,6 тис. гривень, що становить 20,4% річних планових призначень, по інших програмах та заходах в галузі охорони здоров’я на забезпечення безоплатним зубним протезуванням за І півріччя 2020 року використано кошти в сумі 8,3 тис. гривень, що становить 16,6%  планових призначень.

На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 1105,7 тис. гривень при річних призначеннях 2450,6 тис. гривень, що становить 7,5% видатків. На утримання районної ради використано 499,3 тис. гривень, двох сільських рад 606,4 тис. гривень.

На  галузь культури спрямовано 313,1 тис. гривень при річних призначеннях 810,1 тис. гривень, що становить 6,1%  видатків.

На утримання установ соціального захисту населення використано коштів в сумі  1813,1 тис. гривень  при запланованих 4634,1 тис. гривень, питома вага на соціальний захист становить 12,0 % .

 На утримання житлово – комунального господарства за 1 півріччя 2020 року використано кошти в сумі  81,8 тис. гривень, що становить  0,5 % видатків, на економічну діяльність  20,6 тис. гривень,  - 0,1 % видатків.  Кошти в сумі 16,0 тис. гривень були використані на сільське господарство (здійснення заходів із землеустрою), на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва   використано 4,6 тис. гривень при річних планових призначеннях 12,5 тис. гривень.

Надано «субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону», по загальному фонду використані кошти в сумі 105,0 тис. гривень.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по загальному фонду використано в сумі 612,0 тис. гривень.

Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано  в сумі 32,1 тис. гривень.

Іншої субвенції з місцевого бюджету використано в сумі 1162,6 тис. гривень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ було спрямовано – 6352,8 тис. гривень, або 41,9%   від всіх видатків, на оплату енергоносіїв  направлено – 242,7 тис. гривень, або  1,6 % від видатків,  на продукти харчування – 20,5 тис. гривень.

По спеціальному фонду бюджету за 1 півріччя проведено видатків в сумі 1247,4 тис. гривень.

Отже, районний бюджет та 2 сільські ради (а саме Колядинецька, Саївська)  забезпечили виконання планових показників у  першому півріччі 2020 року.

Запропоновано виконкомам сільських рад та структурним підрозділам Липоводолинської районної державної адміністрації активізувати роботу по виконанню затверджених показників на 2020 рік.

  • Тримати на контролі розрахунки з населенням та суб’єктами підприємницької діяльності по платі за землю та перерахування податку до бюджету.
  • Активізувати роботу щодо повного залучення земель державної та комунальної власності до використання з метою отримання додаткових надходжень від орендної плати.
  • Переглянути договори оренди земель державної власності шляхом підвищення ставки до економічно-обгрунтованого рівня.