Районна газета

УВАГА! ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ЛИПОВОДОЛИНСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ!

З метою забезпечення відкритості діяльності Липоводолинської районної державної адміністрації, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підтримання постійного діалогу з громадськістю та врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної політики при Липоводолинській районній державній адміністрації створюється Громадська рада на 2015-2017 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 668 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996»  Липоводолинська районна державна адміністрація розпочинає прийом документів для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Липоводолинській  районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, легалізовані відповідно до чинного законодавства України, взяти участь у проведенні установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Липоводолинській  районній державній адміністрації, які будуть проведені 12 лютого 2015 року о 14.00 год. Місце проведення зборів – Липоводолинська  районна державна адміністрація, смт. Липова Долина , вул. Леніна, 32.

Учасники установчих зборів визначать кількісний та персональний склад Громадської ради (До її складу можуть бути обрані не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства: громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об`єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України).

Для участі в установчих зборах до ініціативної робочої групи подається заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (зразок заяви додається).

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності) (зразок);

-  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства (зразок);

-  копію документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (зразок).

Документи приймаються за адресою: смт.  Липова Долина, вул. Леніна, 32 (Сектор з питань внутрішньої політики та юридичного забезпечення апарату Липоводолинської  районної державної адміністрації)   до  30 січня 2015 року.

Про дату, час та місце проведення установчих зборів заявників буде проінформовано додатково.

ЗРАЗОК

Бланк інституту громадянського суспільства

Ініціативна робоча група

з підготовки установчих

зборів для формування нового

складу громадської ради при

Липоводолинській районній державній адміністрації 

Заява

Просимо включити до переліку учасників установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Липоводолинській  районній державній адміністрації  ______________________________________. (ПІБ (повністю), посада, повна назва інституту громадянського суспільства)

(Наприклад: Іванова Івана Івановича – члена Липоводолинської  районної громадської організації «За чисте довкілля»).

Додатки:

1. Рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше непередбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

3. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства.

4. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013-2014 років.

__________________________________________________________________

                          (повна назва інституту громадянського суспільства)

Не заперечує проти оприлюднення та використання поданої інформації (адреси організації, контактних даних організації, відомостей про її легалізацію, результатів діяльності за 2013-2014 роки) у зв`язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради при Липоводолинській  районній державній адміністрації.

 

         Керівник організації      _______________                     ПІБ

                                                                (підпис)

Даю згоду на обробку, використання та поширення наданих мною персональних даних.

          Посада делегованої особи          _______________                     ПІБ

                                                                (підпис)

Дата

МП (якщо передбачено)

                                                                                                  

                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                     (приклад)

Приклад виписки з протоколу засідання правління ІГС (рішення про делегування представника ІГС для участі в установчих зборах)

Витяг з протоколу

 

засідання правління ________________ громадської організації ___________

 

 ___ ____________ 201_ року                                                                                                               №_____

Присутні: (керівники організації)

Члени організації:

Порядок денний:

1.   Про участь представника організації в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при Липоводолинській районній державній адміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при Липоводолинській районній державній адміністрації (прізвище, ім'я, по батькові делегованої особи, посада в організації).

2.Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: (П.І.Б.)

 

Головуючий ____________

 

Секретар _______________

                                                                                                         Додаток 2

                                                                                                         (приклад)

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах для формування нового складу громадської ради

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при Липоводолинській  районній державній адміністрації

 

П.І.Б.

Місце роботи, посада 

Громадянство    

Число, місяць і рік народження    

 Місце народження     

 Освіта      

 Науковий ступінь, вчене звання  

 Нагороди, почесні звання  

 Трудова діяльність

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах        

Додаткова інформація

Членство в інших громадських організаціях, політичних партіях тощо (за бажанням)

Поштова адреса

Контактні телефони (робочий, домашній, мобільний)     

Електронна адреса     

Особисті досягнення   

Можливий напрямок у роботі громадської ради    

 Додаток 3

(приклад)

Інформація

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013 - 2014 років

1. Назва інституту громадянського суспільства (далі - ІГС)

2. Дані про легалізацію ІГС.

3. Адреса, контакти.

4. Кількість членів.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                         Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформацію про результати діяльності ІГС за 2013-2014 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4. Для ІГС, строк діяльності якого менший, ніж два роки, подається інформація про діяльність за період існування ІГС.