Районна газета

ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПОТЕРПІЛИМ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Одним з головних завдань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов’язків, а також, у разі їх смерті, здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей

Адже після втрати працездатності, а деколи і самого місця роботи, страхові виплати стають єдиним джерелом існування потерпілого та його сім’ї.

 


Розуміючи це, та не зважаючи на складну ситуацію в державі, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед потерпілими та членами їх сімей.  
Крім   відшкодування  матеріальної  шкоди  потерпілим  на  виробництві        

(членам їх сімей), Фондом проводиться велика робота для забезпечення медико-соціальної реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві. Забезпечено лікування потерпілих в стаціонарних медичних закладах, санаторно курортне лікування, медичну реабілітацію та організацію спеціального медичного та інших доглядів за потерпілими, а також забезпечено інвалідів праці необхідними медико - каментозними препаратами, додатковим харчуванням, автомобілями, інвалідними колясками, протезно-ортопедичними виробами тощо.