Районна газета

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ АПАРАТУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

У ході розширеної апаратної наради звітувала начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Людмила Чайка, повідомила, що ведення персоніфікованого обліку виборців полягає в щоденній обробці підстав для внесення нових записів до Державного реєстру виборців, зміни ідентифікаційних даних існуючих  та знищення записів, строк збереження яких закінчився або кратних  записів

Систематичне внесення змін до бази даних Реєстру здійснюється шляхом щомісячного  періодичного поновлення. Відділу відповідну інформацію до 5 числа кожного місяця подають: Липоводолинський РС УДМС, відділ ДРАЦСу, територіальний центр, центральна районна лікарня, суд та селищний, сільські голови.

Станом на 10 листопада 2016 року зазначеними суб’єктами подано 256 відомостей, що включають записи про 1171 виборців. У тому числі: виборців, яким виповнилося 18 років — 117; виборці, які зареєстрували своє місце проживання — 324; зняті з реєстрації — 279; виборців, які змінили прізвище, ім’я, по батькові - 85; 1 особа набула громадянства, 277 - виборців померло; зареєстровано  1 бездомну особу, ії ж через 6 місяців і знято; 83 виборцям - встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно (НСП), з них центральною районною лікарнею — 43, органами соціального захисту населення (Синівський будинок-інтернат та центр надання соціальних послуг) - 37, селищним, сільськими головами -3. 

 З набранням чинності Закону України від 10 грудня 2015 року №888-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” повноваження у сфері зняття з реєстрації та реєстрації місця проживання фізичних осіб делеговано до органів реєстрації, якими є виконавчі органи селищної та сільських рад. А отже, відповідно до частини 12 статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" для періодичного поновлення бази даних Держреєстру органи реєстрації починаючи з 4 квітня 2016 року зобов’язані щомісяця до 5 числа подавати до відділу ведення Державного реєстру виборців відомості про:  1)громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років; 2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців на виконання окремих доручень Прем’єр-Міністра України від 01.06.2016 та окремого доручення Віце-прем’єр-міністра України від 22.06.2016 щодо Закону України “Про Державний реєстр виборців”, проведено аналіз стану виконання органами реєстрації  вимоги частини 12 статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Також було дано зауваження щодо виконання органами реєстрації пункту 2 розділу ІІ "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України від 10 грудня 2015 року №888-VІІІ та  постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2016 року  № 55 “Про Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади”, якими визначено, що для створення реєстрів територіальних громад органи реєстрації мають звернутися до  органу ведення Державного реєстру виборців з відповідним запитом. Ці відомості Державного реєстру виборців  передаються одноразово на електронному носії протягом 10 днів з дня надходження такого запиту. В липні цього року такі дані отримали всі сільські та селищна ради.

На даний час актуальним є питання своєчасного подання відомостей, їх якісність (правильність заповнення), повнота (наявність порожніх відомостей), адже самі ці чинники впливають на стан перевірка програмним забезпеченням та своєчасне завантаження  відомостей до бази даних Держреєстру.

 Слід зауважити, що спочатку не всі відповідальні особи селищної та сілських рад правильно зрозуміли значення як термінів подання відомостей  так і правильності їх оформлення. Протягом травня-червня куратором Служби розпорядника Реєстру здійснена перевірка всіх поданих до відділу відомостей. Якщо  порушення термінів подання відомостей не зафіксовано, то щодо правильності оформлення супровідних листів по 2 сільським радам зроблено зауваження. Про що начальником відділу було надано відповідне пояснення ще й відділу адміністрування ДРВ ОДА. Виявлено, що деякими сільскими радами помилково проставляють інші ідентифікаційні персональні дані  при наявності перед очима правильних, які ведуть до створення запитів і кратних включень.

 Для недопущення порушення строків і форм подання інформацій до відділу та щодо передачі відомостей Реєстру виборців для створення реєстрів територіальних громад протягом звітного періоду проведено 5 нарад  за участі керівництва райдержадміністрації та суб'єктів подання відомостей про виборців. На неодноразові звернення відповідальних осіб сільських рад працівниками відділу проводились практичні навчання та надавались методичні рекомендації. В результаті такої співпраці за останні два періоди поновлення даних Реєстру всі сільські та селищна ради вчасно надали повні та якісні відомості.

З метою внесення до бази даних достовірних відомостей про громадян, які мають право голосу, відділом надіслано до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 Закону “ Про Державний реєстр виборців” 24 запити (1 - відділ ДРАЦС,  15 — РС УДМС, 1 - Синівський будинок-інтернат, 7 - селищна, сільські ради) щодо уточнення відомостей про 245 виборця.

 Однією з постійних форм роботи відділу є візуальний та автоматизований контроль повноти та коректності персональних даних Реєстру. Так, протягом 2016 року за результатом проведення такої роботи до Реєстру внесено 77 змін до персональних даних виборців.

За  звітний період підготовлено 203 накази керівника відділу:

включено 117 виборців (32 накази);

внесено змін до персональних даних 8809 вибоців (143);

знищено 301 запис про виборців термін зберігання яких збіг(28);

 За результатами перевірки виборців на можливості кратних включень в 2016 році на виконання доручень Служби розпорядника Реєстру опрацьовано дані відносно 50 виборців співставленних автоматично системою АІТС,  в яких у картку кратних включень поставлено висновок що це різні особи і які потрапили в екран “вічні дублі”. 

Пунктом 15 статті 22 Закону “Про Державний реєстр виборців” визначено, що сільський та селищний голова подає органу ведення відомості про найменування нових та перейменування вулиць та присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків. Станом на 01.11.2016 року в населених пунктах району налічується 351 вулиця та 7415 будинків. В 2016 році працівниками відділу було опрацьовано відомості про перейменування 94 вулиць на території 16 сільських, селищної рад.

Перелік виборчих дільниць, що утворені на постійній основі перебувають на особливому контролі. Так, у Липоводолинському районі утворено 25 виборчих дільниць, з них - 1 спеціальна у центральній районній лікарні. З метою підтримки довідника постійних виборчих дільниць в актуальному стані звертається увага на необхідність внесення змін  до меж виборчих дільниць, до адрес приміщень для голосування та робочих приміщень виборчих комісій. Враховуючи нагальність детального вивчення ситуації в зв’язку з перейменуванням вулиць та 2 населених пунктів протягом 2016 року відділом підготовлено та надіслано до Центральної виборчої комісії 4 подання про внесення змін переліку виборчих дільниць району в частині уточнення адрес розміщення виборчих дільниць та приміщень для голосування. Протягом всього періоду здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць району.

Хочу наголосити, що робота органів ведення Реєстру є досить специфічна, що проявляється в опрацюванні персональних даних, обмеженим доступом, функціонуванням захищеної телекомунікаційної мережі. Адміністратором безпеки, що призначений у відділі, у співпраці з Службою розпорядника Державного реєстру виборців постійно проводяться заходи щодо захисту інформації. Так, щоквартально перевіряється наявність встановленого на робочі станції працівників програмного забезпечення, здійснюється оновлення програмного забезпечення  та виконання плану дій щодо комплексного захисту інформації.

Відповідно до вимог Розпорядника реєстру, з метою підвищення правової освіченості працівників Державного реєстру виборців та покращення їх практичних навичок,  введено обов’язкове тестування працівників відділів ведення за 6 видами тестів. Розпорядник Реєстру  щомісячно оцінює стан справ та роботи відділу за двадцятьма показниками.  Протягом всього року  відділ отримував оцінку “5” (за 5-ти бальною шкалою).

Станом на поточну дату в базі даних налічується 15 080 виборців, з них 1397  таких, що нездатні пересуватися самостійно. Не значиться жодного виборця  в 4 населених пунктах - с.Липівське, с.Весела Долина, с.Мар’янівка, с.Вовкове.

Таким чином, протягом 2016 року  відділом  забезпечено виконання основного завдання Державного реєстру виборців - ведення персоніфікованого обліку громадян, що мають право голосу. Завдяки тісній співпраці з суб’єктами подання відомостей про виборців спеціалісти відділу вчасно та повноцінно вносили зміни до бази даних Державного реєстру виборців, що дозволить вийти на високий рівень якості підготовки списків виборців на майбутніх виборах.