Районна газета

ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВА НЕБЕЗПЕКА

Для агропромислового виробництва незабаром настане напружена пора весняно-польових робіт. Адже у березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується приблизно третина річного обсягу польових тракторних і транспортних робіт. Зростає також кількість зайнятих на ручних роботах працівників, перш за все, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів

Усе це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки, охорони праці та внаслідок неналежної організації робіт.

Причинами аварій і нещасних випадків під час експлуатації сільськогосподарської техніки, особливо при проведенні весняно-польових робіт, є: технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин; порушення технологічного процесу; не проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарств; порушення виробничої і технологічної дисципліни; відсутність медичних оглядів.

Наразі необхідною умовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських формувань безпечних умов праці працівників, здійснення належного контролю за підлеглими та суворе дотримання ними трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, пожежної безпеки.

Роботодавцям, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам з охорони праці напередодні розпалу весняно-польових робіт необхідно посилити профілактичну роботу із запобігання виробничому травматизму. Слід організувати роботу згідно з Правилами з охорони праці в сільськогосподарському виробництві, дотримуватись нормативних актів з охорони праці, а саме:

- організувати навчання працівників безпечних методів роботи;

- провести інструктаж з охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах;

- забезпечити працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежогасіння;

- відвести місце для відпочинку, споживання їжі та куріння;

- не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд;

- не допускати до роботи осіб хворих, перевтомлених, тих, які перебувають у нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці;

- провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни;

- для виконання технологічних процесів не допускати машини й обладнання, які мають технічні несправності;

- заміняти, регулювати та очищати робочі елементи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як вони будуть опущені або встановлені на підставки;

- не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;

- під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з’єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією;

- причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують цю машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій.

При застосуванні  пестицидів безпосередньо в полі необхідно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій у подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів.

Разом з тим, звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Також забороняється залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні та до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.