Районна газета

Новий порядок державної реєстрації благодійних організацій

3 лютого 2013 набув чинності новий Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації», відповідно старий Закон “Про благодійництво та благодійні організації” втратив чинність. 

Якщо раніше благодійні організації реєструвалися в порядку, передбаченому для об’єднань громадян, в Державній реєстраційній службі України та її підвідомчих установах, то тепер цим займаються державні реєстратори за місцем знаходження такої організації. Детальніше »

Новий закон визначає благодійну організацію як юридичну особу приватного права, установчі документи якої називають благодійну діяльність в якості основної мети її діяльності. Благодійна організація, відповідно до статті 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права. Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, стверджують їхні установчі документи та склад органів управління і приймають інші рішення, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією благодійних організацій. Благодійні товариства і благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

 Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, тоді як благодійна установа діє на підставі установчого акта.

 Статут благодійного товариства та благодійного фонду обов’язково повинен містити умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду.

Розмір реєстраційного збору за державну реєстрацію благодійної організації становить 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.).

 Зверніть увагу: проводити перереєстрацію благодійних організацій, зареєстрованих до набрання чинності Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», не потрібно!