ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РАЙОНУ

З метою налагодження комерційних зв’язків з потенційними китайськими партнерами надаємо перелік підприємств, з якими можна співпрацювати