Районна газета

ДЕКЛАРАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ АВТОМАТИЗОВАНОМУ КОНТРОЛЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ ЛАК

15 січня 2019 року Міністерство юстиції зареєструвало Зміни до Порядку контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Логічний та арифметичний контроль декларації (далі –ЛАК), здійснюється згідно із затвердженими Національним агентством Правилами логічного та арифметичного контролю та їхніми ваговими коефіцієнтами.

Дані декларацій, завантажених до ЛАК, будуть перевірені на відповідність Правилам логічного та арифметичного контролю декларацій, кожному з яких надана відповідна кількість балів вагового коефіцієнта. ЛАК розподілить декларації за сумою таких балів – від найвищого значення до найнижчого. Такий розподіл визначить порядок, за яким будуть розпочаті повні перевірки.

ЛАК містить такі складові:

1) контроль відомостей декларації (Складова-1) – аналіз та порівняння складових інформації, що зазначена в декларації, а також порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями в інших деклараціях цього суб’єкта декларування з метою її ранжування за сумою вагових коефіцієнтів від найвищого до найнижчого, що здійснюється після подання декларації;

2) контроль відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (Складова-2) – порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, з метою встановлення ступеня невідповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, що здійснюється після подання декларації.

Декларації, для яких ваговий коефіцієнт становитиме 2000 і більше балів, будуть підлягати повній перевірці та автоматично перевіряться Системою ЛАК за другою складовою – відомості декларації будуть порівняні з відомостями з реєстрів та баз даних відповідно до укладених і затверджених протоколів та меморандумів з їх володільцями. При цьому буде використаний автоматизований доступ Національного агентства до реєстрів та баз даних, наявний на момент проведення логічного та арифметичного контролю декларацій.

ЛАК за результатами Складової-1 здійснює ранжування декларацій за значенням суми вагових коефіцієнтів від найвищого ступеня до найнижчого. Складова-2 застосовується ЛАК до декларації, значення суми вагових коефіцієнтів якої дорівнює або перевищує 2000, а також до декларації, яка проходить повну перевірку.

За словами Голови НАЗК Олександра МАНГУЛА, найвищий ваговий коефіцієнт – 1000 балів буде присвоюватись деклараціям посадовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Коефіцієнт 1000 балів також буде присвоюватись, якщо декларант займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків. Таким чином, якщо декларант належить до цих двох категорій, має значну кількість об’єктів нерухомості, транспортні засоби преміум-класу, його декларація матиме високі вагові коефіцієнти та підлягатиме повній перевірці.

Шановні суб’єкти декларування!

Звертаємо Вашу увагу на те, що однією з підстав проведення повної перевірки декларації, відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є подана суб’єктом декларування декларація, яка містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав позначку «Член сім’ї не надав інформацію» (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону України «Про запобігання корупції»).

Радимо Вам перед тим, як заповнити декларацію, зібрати та уточнити особисті дані, які Ви будете зазначати у відповідних розділах декларації, а також завчасно дізнатися необхідну для заповнення інформацію у членів сім’ї. Будьте уважними в процесі заповнення декларації та не відтягуйте з її подачею на останній день поточного періоду декларування.