Районна газета

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Провідним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації  Катериною СЛІПЧЕНКО  на апаратній нараді проінформовано про моніторинг декларацій на вчасність подання та найпоширеніші помилки, які допускають суб'єкти декларування, визначені Національним агенством з питань запобігання корупції

Нагадуємо, що з 01 січня 2019 року розпочато новий етап подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. Останньою датою вчасного подання вищевказаних декларацій є 31 березня 2019 року. За результатами моніторингу, станом на 15 березня 2019 року подано 75% декларацій.

Національне агенство з питань запробігання корупції за результатами аналізу декларацій під час здійснення їх повних перевірок, сформувало перелік найпоширеніших помилок, які допускають суб’єкти декларування:

1. Під час заповнення розділу 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування», державні службовці невірно визначають, чи належить їхня посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством;

2. Не зазначають у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» відомості щодо об’єктів нерухомості, які вони або члени їх сімей на будь-якому праві використовували для проживання або які є їх зареєстрованим місцем проживання;

3. Не зазначають у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби» інформацію стосовно нерухомості та транспортних засобів: їх вартості, прав на об’єкт та дати його набуття, кадастрового номера, ідентифікаційного, реєстраційного номерів;

4. Не зазначають у розділі 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби» транспортні засоби, які «відчужені» за довіреністю. Декларанти хибно вважають, що видана довіреність на розпорядження майном від їх імені є відчуженням майна та свідчить про перехід права на це майно;

5. Не зазначають в розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї» інформацію про відповідні юридичні особи. Декларанти помилково вважають, що зазначення таких юридичних осіб в розділі 8 «Корпоративні права» є достатнім;

6. Зазначають в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» самого себе джерелом отриманого доходу;

7. Не зазначають в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» отриманих кредитів. Суб’єкти декларування хибно вважають, що зазначення кредиту в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» є достатнім;

8. Не зазначають загальний розмір фінансового зобов’язання у розділі 13 декларації;

9. Не зазначають у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» правочини, вчинені суб’єктом декларування у звітному періоді, або зазначають правочини, які вчинені членами сім’ї, тобто «зайву» інформацію.

При заповненні декларацій будьте уважними, відповідальність за достовірність та вчасність подання декларації несе кожен суб’єкт декларування особисто.