Районна газета

ПРО ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб встановлено відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про запобігання корупції” (Закон № 1700-VII) (далі – Закон)

Встановлення зазначеного обмеження зумовлено усвідомленням того, що в суспільстві не повинно бути жодних сумнівів у порядності (доброчесності) особи, уповноваженої на виконання функції держави. У процесі прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності цієї особи мають бути виключеними будь які приватні інтереси, зокрема непотизм, тобто сприяння близьким особам.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним  доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів ( 96050 грн у 2019 році), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 01.01.2019 р.  прожитковий мінімум дорівнює 1921 грн.), зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство

НЕВІДОМІ ВІД ІМЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РОЗСИЛАЮТЬ АНКЕТИ СУБ’ЄКТАМ ДЕКЛАРУВАННЯ

До Національного агентства з питань запобігання корупції надійшла інформація про розсилання невідомими особами анкет опитування від імені Національного  агентства

Національне агентство не надсилає подібних анкет і рекомендує суб’єктам декларування на такі листи не реагувати. Звертаємо увагу, що усі листи, які надсилає Національне агентство, надходять виключно з офіційного документу nazk.gov.ua

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Провідним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації  Катериною СЛІПЧЕНКО  на апаратній нараді проінформовано про моніторинг декларацій на вчасність подання та найпоширеніші помилки, які допускають суб'єкти декларування, визначені Національним агенством з питань запобігання корупції

Нагадуємо, що з 01 січня 2019 року розпочато новий етап подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. Останньою датою вчасного подання вищевказаних декларацій є 31 березня 2019 року. За результатами моніторингу, станом на 15 березня 2019 року подано 75% декларацій.

ДЕКЛАРАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ АВТОМАТИЗОВАНОМУ КОНТРОЛЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ ЛАК

15 січня 2019 року Міністерство юстиції зареєструвало Зміни до Порядку контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.